İzmir Barosu, CMK Ücret Tarifesi İçin Taleplerini Açıkladı

İzmir Barosu, zorunlu müdafilik sistemiyle ilgili yayınlanacak olan ücret tarifesi için taleplerini açıkladı. Baro önünde açıklama yapan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, “CMK hizmeti angarya olmaktan çıkarılmalı ve avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlenmelidir. CMK ve adli yardım ücretleri KDV’den muaf tutulmalı ya da en fazla yüzde 1 olarak düzenlenmeli ve ücretlerin zamanında ödenmesi sağlanmalıdır. Bugün CMK ücretlerinin halen belirlenememesi avukata uygulanan ekonomik şiddetin bir parçasıdır. Yurttaşın adalete erişimin engellenmesidir” dedi.

İzmir Barosu, CMK ücretlerinin en az Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi düzeyine çekilmesi ve KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi için baro önünde basın açıklaması düzenledi. İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, şunları söyledi:

” Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin kararının tanınmadığı, uygulanmadığı günleri yaşıyoruz. Daha dün Yargıtay 3. Ceza Dairesi bir kez daha AYM’nin Can Atalay ihlal kararını tanımadığını, hukuki bir değerinin olmadığını ifade ederek yine AYM kararını uygulamadı. Bu artık yargı krizi olmaktan çıkıp bir rejim krizine dönmüş durumda ve kuvvetler ayrılığının olmadığını, yürütmenin, tek adam rejiminin yargı üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Hukukun tanınmadığı, hukulki güvenliğin olmadığı ortamda avukatlık yapmaya çalışıyoruz ve bir kamu görevi olarak ifa ettiğimiz zorunlu müdafilik sistemiyle ilgili yeni ücret tarifesinin yayınlanmasını bekliyoruz. Bu yayınlanırken de taleplerimizi sizlerle paylaşmak üzere bu basın açıklamasını düzenledik.

Ceza yargılamasının en önemli unsuru bağımsız savunmanın temsilcisi avukatlardır. Adil bir yargılanma ancak ve ancak avukatın varlığı ile mümkündür. Avukata erişimi olamayan yurttaşların savunma haklarını, kamusal görev olarak avukatlar üstlenmektedir. Ancak bugün avukatın üstlendiği bu kamu hizmeti adeta angaryaya dönmüştür. Avukatlık asgari ücret tarifesi bile günün ekonomik koşullarında avukatın emeğini karşılayamazken avukatlık asgari ücret tarifesinin yanından dahi geçmeyen ücretlerle CMK zorunlu müdafiliği yapma durumunda bırakılmaktayız. Kaldı ki AAÜT düzenlemesi yok sayılarak bazı mahkemelerce beraat vekalet ücretlerimiz dahi karar altına alınmamaktadır.

“AYLAR SONRA ÖDENEN ÜCRETLER YOL VE YEMEK MASRAFLARIMIZI BİLE KARŞILAYAMIYOR”

Kamu görevi olarak yaptığımız CMK hizmeti karşılığı ücretler, yüksek vergilere tabi kılınmakta, uzunca süre bu ücretlerin ödenmemesi nedeniyle de günümüz enflasyon ortamında ödenen ücretler adeta erimekte, neredeyse yok olmaktaktadır. Aylar sonra ödenen ücretler, yol ve yemek masraflarımızı bile karşılayamamaktadır. Anlaşıldığı kadarı ile CMK ücret tarifesinde talep ettiğimiz artış oranı, ekonomik koşullar bahane edilerek kabul görmemektedir. Oysa ki tam da bu nedenle CMK ücretlerinin günün ekonomik koşullarına uygun seviyeye getirilmesi gerekmektedir. CMK hizmeti angarya olmaktan çıkarılmalı ve avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlenmelidir. CMK ve adli yardım ücretleri KDV’den muaf tutulmalı ya da en fazla yüzde 1 olarak düzenlenmeli ve ücretlerin zamanında ödenmesi sağlanmalıdır. Aksi halde avukatlar angaryaya mahkum edilmiş olacak ve bunun sonucunda zorunlu müdafilik sistemi içinde yer almamız beklenemeyecektir.

Biz avukatların kamu görevi yapmamızın önünde engel olan ücretlerin derhal iyileştirilmesi ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanması talebimizdir. Avukatsız ve savunmasız bir yargı sistemi planlaması yaptığınızı biliyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. Avukatın görevini yapmasının önüne konulan her türlü engelin karşısındayız. Bugün CMK ücretlerinin halen belirlenememesi avukata uygulanan ekonomik şiddetin bir parçasıdır. Yurttaşın adalete erişimin engellenmesidir.

İzmir Barosu olarak söz konusu düzenlemeler bir an önce yapılmadığı takdirde CMK görevlendirme sistemini yavaşlatmak, durdurmak dahil her türlü yöntem kullanılarak meslektaşlarımızla dayanışma içinde eyleme geçeceğimizi kamuoyuna duyururuz”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir