AYM ‘KHK kararı Anayasa’ya uygun’ dedi, Başkan Arslan muhalif kaldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), olağanüstü hal döneminde kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan kurumların mal varlıklarının Hazine’ye devrini düzenleyen kanun maddesinin Anayasa’ya uygun olduğuna hükmetti.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, karara muhalif kalarak, “Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün devredilen mal varlıklarının herhangi bir suçla bağlantılı olmadığı yönündeki iddiaları inceletme yönünden… öngörülen idari ve yargısal yolu, yeterli güvenceleri sağladığını söylemek zordur” dedi.

ANKA’nın haberine göre; CHP, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’daki bazı hükümlerin iptali istemiyle başvurmuştu. AYM, başvuruyu karara bağladı ve karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanunun ‘Kamu Personeline İlişkin Tedbirler’ başlığı altında, ‘terör örgütlerine, devletin güvenliğine karşı yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu personelinin, kamu görevinden hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılması’ düzenleniyordu. AYM, kanundaki ‘üyeliği, mensubiyeti veya…’ ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti ve düzenlemedeki bu hükmü oybirliğiyle iptal etti.

‘PASAPORTLARINA EL KONULMASI ANAYASA’YA AYKIRI’

Kanundaki ilgili hükme göre görevine son verilenlerin görev yaptıkları teşkilata yeniden dönememesini, özel güvenlik şirketlerinde yönetici olamamalarını, kamu görevindeyken kullandıkları hükümleri kullanamamasını ve kamu hizmetlerinde istihdam edilememesini düzenleyen hükümleri ise AYM, oybirliği Anayasa’ya ile uygun buldu. Bu kişilerin pasaportlarına el konulmasını düzenleyen cümlelerin ise Anayasa’ya aykırı olduğu değerlendirilerek iptaline karar verildi.

AYM, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılanlardan emeklilik hakları ve rütbelerinin alınmasını düzenleyen maddedeki ‘üyeliği, mensubiyeti veya’ ifadesi de Anayasa’ya aykırı bulurken bu kişilerin pasaportlarının iptalini düzenleyen cümledeki ‘ilgili pasaport birimlerince pasaportları’ ifadesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

AYM, kanunda, KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşların mal varlığının Hazine’ye bedelsiz verilmesini düzenleyen maddedeki ‘her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak’ ifadesinin ve ‘Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazine’den bir hak ve talepte bulunulamaz’ cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna oybirliği ile karar verdi. Söz konusu fıkradaki, ‘Devre ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir’ cümlesinin Anayasa’ya uygun olduğuna oybirliği ile karar verilirken bu karara AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve üyeler Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez muhalif kaldı.

AYM Başkanı Arslan, muhalefet şerhinde, iptal edilmeyen “Devre ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir” cümlesinin mülkiyet hakkına müdahaleye yönelik ölçüyü aştığını bildirerek, “Bunun yanında, Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün devredilen mal varlıklarının herhangi bir suçla bağlantılı olmadığı yönündeki iddiaları inceletme yönünden… öngörülen idari ve yargısal yolu, yeterli güvenceleri sağladığını söylemek zordur” dedi. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir